Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Kamenný vrch II - nad ul. P. Křivky

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Regenerace a rozvoj MČ  >  Kamenný vrch II - nad ul. P. Křivky

Kamenný vrch II - nad ul. P. Křivky

 1. Kamenný vrch II - Urbanistická studie (textová část)
 2. Širší vztahy
 3. Komplexní urbanistický rozbor
 4. Vlastnické vztahy
 5. Komplexní návrh funkčního a prostorového využití
 6. Dopravní řešení
 7. Vodní hospodářství - kanalizace splašková a dešťová
 8. Vodní hospodářství - zasobení vodou
 9. Energetika - zasobení teplem
 10. Energetika - zásobení elektrickou enegií, spoje
 11. Etapizace - předpokládaný postup výstavby
 12. Vztah k územnímu plánu města Brna a platné územně plánovací dokumentaci