Městská část Brno - Nový Lískovec, oficiální webová prezentace - Dotazy starostce - Odpovědi

Brno - Nový Lískovec
Nacházíte se zde:    Titulní stránka  >  Dotazy starostce - Odpovědi

Dotazy starostce - Odpovědi

Otázka: 17.7.2014

Potíže s balkonem. Otázka: 13.05.2014

Dobrý den, chci se Vás zeptat, zda se v blízké době bude řešit otázka sítí či jiného opatření proti holubům a poštolkám. Bydlím úplně nahoře v osmipatrovém bytě. Mé dítě má pokojíček s balkónem. Balkón je velmi znečistěný, nedá se používat a nemohu ani větrat, jelikož bakterie z  toho trusu se mu dostávají do pokojíčku. Dítě je často nemocné s dýchacíma cestama. Mluvila jsem s naší dětskou lékařkou a právě toto může způsobovat již zmiňované potíže. Mám balkón, který nemohu z požívat a mé dítě trpí. Fotky této příšernosti, kterou ptáci během týdne vytvoří jistě mám, jako důkaz.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Pospíšilová

Odpověď: 28.7.2014

Vážená paní, protože jste neuvedla, v jakém domě bydlíte, jestli v obecním nebo jiného vlastníka, mohu vám jenom poradit, abyste se v otázce sítí obrátila na vlastníka domu. naše městská část soustavně redukuje počty holubů odchyty do klecí na střechách některých obecních domů a během dvou let, kdy tyto odchyty probíhají, byly odchyceny stovky holubů. Je ovšem potřeba holubům soustavně bránit v hnízdění a chránit budovy sítěmi a hlavně nekrmit holuby, protože se k nám stěhují i z ostatních městských částí, kde odchyt neprovádějí. Plánujeme také provedení monitoringu, který nám ukáže, zda opatření fungují nebo jsou nedostatečná.

S pozdravem. Jana Drápalová. 

 

Otázka: 13.6.2014

Výtah 

Chci vědět který h...., v našem domě Svážná 3, schválilo / převzalo od dodavatelské firmy výtahy, které jsou poruchové a nám zvyšují poplatek za opravy ve vyúčtování (hodlám já i ostatní jej zažalovat, neboť odmítám-e za chyby druhých platit). Nechci odpověď, že je ničíme samy (jak je ve zvyku radnice), jsou zde kamery......(také na hovno !!!!!). Jaitner

Odpověď: 08.07.2014

Dobrý den pane Jaitnere,

1)   Byly prověřeny náklady na provoz výtahu s výtahy stejného typu a domu, tj. Koniklecová 4 za tři roky zpět.

Koniklecová 4

r. 2011 celkový náklad 66 797,13 Kč z toho činí 38 188,43 Kč spotřeba el. energie r. 2012 celkový náklad 65 076,40 Kč z toho činí 37 871,98 Kč spotřeba el. energie r. 2013 celkový náklad 68 721,18 Kč z toho činí 42 161,40 Kč spotřeba el. energie.

Svážná 3

r. 2011 celkový náklad 68 268,57 Kč z toho činí 36 594,69 Kč spotřeba el. energie r. 2012 celkový náklad 64 116,30 Kč z toho činí 34 873,11 Kč spotřeba el. energie r. 2013 celkový náklad 67 729,01 Kč z toho činí 33 380,13 Kč spotřeba el. energie.

 2)   V příloze zasíláme seznam oprav, které jsme si vyžádali od servisní firmy za rok 2014, jedná se o opravy mimo pravidelné servisní prohlídky, viz. příloha.

3)   Na základě inspekčních zpráv ze dne 18. 8. 2008 výtahy po komplexní modernizaci splňovaly požadavky v té době platných předpisů.

4)   V současné době je nachystána dokumentace na přebudování velkého výtahu (nákladní výtah) na výtah, který bude evakuační a bude plně vyhovovat požadovaným předpisům. Realizace se předpokládá koncem letošního roku.

5)   Požadavek na umístění kamerového systému byl podpořen samotnými nájemníky bytového domu Svážná 3 na zasedání ZMČ, které se konalo dne 28. 3. 2012 za účasti nájemníků p. Pavlase a paní Schneiderové.

   Protože nám záleží na tom, aby dům byl nejen úsporný, ale i bezpečný, postupně modernizujeme i výtahy tak, aby splňovaly nové požární předpisy. Součástí protipožárních a bezpečnostních opatření je také výměna linolea na chodbách před byty za dlažbu, která se bude realizovat také v letošním roce.

S pozdravem

Ing. Jana Drápalová, starostka

 

Otázka: 02.07.2014

Park pod Plachtami

Vážená paní starostko,

v minulých dnech byly v lokalitě parku Pod Plachtami nainstalovány nové informační tabule. Jejich provedení je určitě lepší, než u těch původních, pravdě vůbec neodpovídajících a ve většině případů navíc i posprejovaných. S ohledem na datum instalace těchto nových tabulí si sice myslím něco o sbírání politických bodů, které Vy osobně nemáte tak ráda, ale budiž, jsou graficky opravdu na velmi slušné úrovni. Děkuji tedy jejich pořízení a instalaci.

Horší je to již s jejich obsahem. Například na tabuli u retenční nádrže je sice zevrubně popsáno její fungování, bohužel tu ale chybí zcela podstatnější informace o zcela nutném dopouštění. To musí zajistit dodatečně realizovaný hlubinný vrt, přestože

Odpověď: 02.07.2014

Dobrý den, děkuji za připomínky, cílem nebylo rozhodně  tajit informace o dopouštění. Děkuji za ocenění toho, že tabule jsou graficky zdařilé.  Právě proto, že některé dřívější návrhy se nám nelíbili a odmítli jsme je, trvala příprava tabulí mnoho měsíců, prakticky jsem je začali chystat hned poté, co nám magistrát stavbu předal. Rozhodně nebylo záměrem je tam umístit pár měsíců před volbami, ale hlavně jsme to chtěli stihnout do data, kdy do parku přijde porota posuzující projekty přihlášené do soutěž o park roku. Bohužel z internetu se mi váš dotaz nedostal celý, část textu asi chybí, takže neodpovídám na vše. Můžete mi poslat celý text na e-mail?

Děkuji, Jana Drápalová

 

Otázka: 25: 06: 2014

Privatizace dimů Brno

Vážaná paní starostko. Chci Vám poděkovat, za kvalitní a levné bydlení. Užívám byt na ul. Kamínkym 25 a jsem znepokojena aktivitou sousedů p. Farské a p. Stejskala kteří se jmenovali přípravným výborem a s pomocí ing. Kačerovského z OVB CONSULT Cihlářská 19 Brno, činí evidentně nátlak na nájemníky a by se přidali k zájemcům o koupi nebo aby byt vyměnili a pod. Patřím mezi sociálně slabší občany, kteří se nemohou dovolit byt odkoupit a to ani za 50% tržní ceny bytu a ráda bych nadále za stávajících podmínek bydlela. Děkuji za odpověď. Kubátová Zdena.

Odpověď: 26. 06. 2014

Vážená paní, aktivitu těchto lidí radnice nepodporuje a dům Kamínky 25-35 je zařazen do seznamu domů, které  město nemá zájem prodávat. Od nájemníků zatím žádná žádost nedorazila. Na ZMČ 25.6.2014 byla projednávána žádost nájemníků domu Oblá 14 o přeřazení tohoto domu k privatizaci a ZMČ nepřijalo žádné usnesení.  Pro hlasovali dva zastupitelé z přítomných 16ti. Byli to pan Dzurja a pan Schmied, oba zvolení za sdružení ONL. Z toho je zřejmé, že většina zastupitelů obce nepodporuje privatizaci zateplených a opravených nájemních domů v Novém Lískovci. 

S pozdravem, Jana Drápalová

 

 Otázka: 19.5.2014

Dobrý den paní starostko,

obracím se na vás s prosbou jestli jako městská část pronajímáte zahrádky ve vaší obci.Nedávno jsem se nastěhovala na ulici Koniklecová a chodím často na vycházky se psem okolo právě těchto zahrádek.S pousta jich je v dost zuboženém stavu, nejsou udržována a mají polámané i ploty.Měla bych zájem buď o pronájem nebo koupi.Můžete mi prosím poradit na koho se mám obrátit?

Děkuji Vám za laskavost Romana Sovíková

Odpověď: 23.05.2014

Městská část pronajímá pozemky za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci.

V lokalitě nad Koniklecovou při ulici Travní je převážná většina zahrad soukromých, ale jsou tam i zahrady ve vlastnictví statutárního města Brna, které městská část pronajímá. V současné době je volný k pronájmu v této lokalitě pozemek p.č. 1296.

Bližší a aktuální informace Vám podá Ing. Hana Klicnarová, referent pozemky, investice, tel. 547 428 936, 778 499 024, e-mail: klicnarova@nliskovec.brno.cz 

 

Otázka: 22.04.2014

Nový přechod přes ul. P.Křivky

Dobrý den paní starostko,

Nevím jestli se na Vás obracím správně ve věci stížnosti na provedení přechodu pro chodce přes ulici P.Křivky mezi ulicemi Oblá a Kamínky.

Přechod je velmi pěkně opraven a kvituji, že se pamatuje i na naše postižené občany pomoci naváděcích 3d dlaždic. Chyba ovšem je v provedení přechodu, protože přechod je rozdělen napříč silnice P. Křivky na dvě poloviny bílými pruhy vystupujícími nad povrch vozovky. Vytváří tak vlastně malý příčný schod. Tyto vystouplé bílé pruhy nad povrch vozovky způsobují při každém přejezdu kolu vozidel hluk, který se nejvíce podobá zvuku přejezdu vlaku přes spoj kolejí. Je to jako v kovárně s gumovými kladidi. Prostě

Ing. Rostislav Krejčí

Odpověď: 24.04.2014

K realikzaci přechodu pro chodce na ul. Petra Křivky v křižovatce s ul. Oblá a Kamínky zástupce Brněnských komunikací, a.s. odpověděl:

Vzhledem k tomu, že při realizaci přechodů ZTP musí být dodržena norma ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) a vyhláška č. 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), byly realizovány u těchto přechodů vodící proužky pro slepce. Dále musí být při realizaci dodrženy Technické podmínky TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích). Zvýšení hlučnosti při přejezdu takto realizovaných přechodů pro chodce vyplývá z dodržení výše zmíněných předpisů.

S pozdravem, Jana Drápalová.

 

Otázka: 16:04:2014

Developerský projekt - Rybnická ulice

Dobrý den, ráda bych se zeptala na developerský projekt, který je v současné chvíli nabízen prostřednictvím realitních kanceláří. Jedná se o výstavbu bytového komplexu o 30 bytech na ulici Rybnické. Zajímalo by mě jak je možné, že má tento projekt povolení městské části, přestože na ulici Rybnické je dle územního plánu omezen index podlažní plochy ( sami jsme na tento index byli stavebním úřadem upozorněni, když jsme se snažili o přístavbu RD). Dále by mě zajímalo jak stavební úřad řeší v souvislosti s tímto projektem další nárust dopravy na ulici Rybnické a stejně tak i parkování v dané lokalitě. Dále žádám o informaci, proč nejsou obyvatelé městské části o takto velkých developerských projektech předem informováni. Prosím o odpověď.

Hana Bedrošová

Odpověď: 17. 04. 2014

Výstavba bytového domu mezi ulicí Rybnická a přivaděčem Bítešská se připravuje na soukromých pozemcích, na kterých je podle územního plánu návrhová plocha bydlení. Návrh investora byl projednán ve výboru pro rozvoj a ten trvá na dodržení  indexu podlažních ploch podle platného územního plánu a umístění veškerých parkovacích míst do objektu a na vlastní pozemky.    Pokud investor dodrží všechny  předpisy a získá souhlas s připojením na komunikaci Rybnickou od odboru dopravy Magistrátu města Brna, nebude mít městská část ani  možnost výstavbu zakázat. Investor sice požádal o vydání územního rozhodnutí, ale protože nedoložil potřebné doklady, bylo toto území řízení přerušeno.  Vzhledem k tomu, že v současné době nám není známa přesná podoba záměru, je docela těžké o tom veřejnost informovat. Jakmile investor předloží příslušené doklady, zveřejníme informace o záměru na našich webových stránkách i v Lískáčku.

S pozdravem, Jana Drápalová. 

 

Otázka: 20. 03. 2014

Problém holubí

Dobrý den, Vážená paní starostko, chtěla bych se zeptat ohledně přemnožení holubů na našem sídlišti. Znečištění okolo našeho domu, nejenom domu, ale i balkonů a oken začíná být neúnosné. Je tento problém nějakým způsobem řešen, dále bych se chtěla zeptat, kdy proběhne ořez keřů okolo domu Oblá 39, hlavně těch směrem ke sběrnému středisku, jsou celkem přerostlé.

Děkiji za Vaši odpověď. Jitka Švecová.

Odpověď: 24. 03. 2014

Dobrý den.

Problematikou holubů se samozřejmě zabýváme a letos jsme stejně jako v ľoňském roce již začali s odchytem holubů. Shodou okolností se odchyt provádí na obecním domě nedaleko od vašeho (vzdušnou čarou cca 100 m). Již loni nám psal jiný nájemník s problémem neobydlených bytů s balkony přistupnými pro holuby, z vašeho domu a jeho dopis i s přiloženými fotografiemi jsme předali na řešení bytovému družstvu Družba i s nabídkou na předání kontaktů na specializované firmy, které se zabývají jednak opatřeními k zamezení osidlování domu holuby a jednak firem, které provádějí odchyt holubů. Podrobnější informace najdete také na našich internetových stránkách http://novy-liskovec.cz/180-stranka-problematika-holubu-v-novem-liskovci.html .

Pokud se jedná o stříhání keřů, tak v současnosti ještě probíhá zimní řez a zmlazování některých keřů, ale růže o kterých se zmiňujete nyní stříhat nebudeme a budou se stříhat zase až po odkvětu letním řezem.

S pozdravem, Jana Drápalová.

 

Otázka: 14. 03. 2014

Dobrý den paní starostko,

obacím se na Vás s dotazem ohledně odprodeje pozemků v zahrádkářské kolonii nad ulicí Petra Křivky. Doslechl jsem se, že jsou tyto pozemky nabízeny majitelům chat. Nevím, zda je tato informace pravdivá, případně jaké jsou podmínky. Víte nějaké bližší informace, případně kde je mohu najít?

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem Bareš Michal.

Odpověď: 17. 03. 2014

Dobrý den, prodeje pozemků neřeší městské části, ale majetkový odbor Magistrátu města Brna. Městská část pozemky pouze pronajímá. Nám o nějakém plánovaném prodeji v této lokalitě není nic známo, ani o tom, že by pozemky byly nabízeny. Pokud máte zájem odkoupit pozemek pod vaší chatkou, musíte se obrátit na majetkový odbor Magistátu města Brna. Postup najdete na webu města.

S pozdravem, Drápalová.Otázka: 02.11.2013

Oprava potrubí před domem Oblá 41

Dobrý den paní starostko, rádi bychom věděli, kdy bude dokončena oprava potrubí před domem Oblá 41. Již 3 měsíce je rozkopaný chodním, lidé obcházejí chodník po trávníku, kde je vyšlapaná blátivé cesta a na opravách se tpéměž nic neděje. Nájezd do školky, který vede kolem byl firmou opravující školku, krásně upravený a zatravněný a zaměstnanvi firmy, kteří provádějí opravy pod chodníkem travnatý pás opět rozjezdili. Vzhledem k tomu, že bude mrznout a začne zima bychom chtěli vědět, zda budou opravy dokončeny co nejdříve. Můžete nám to zjistit a odpovědět?

Děkuji Říhová.

Odpověď: 08.11.2013

   V ulicích Svážná a Oblá probíhá "oprava vodovodu vnitřní vystýlkou - 4. etapa". Opravu pro Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. provádí společnost WOMBAT, s.r.o., se sídlem Bžezinova 23, 616 00 Brno.

   Zvláštní užívání místní komunikace je povoleno do 30. 11. 2013. Rozhodnutí vydal Odbor dopravy Magistrátu města Brna dne 12. 3. 2013.


Otázka: 07. 09. 2013

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat a zároveň požádat, jestli je nějakým způsobem možné zapůjčit, popř, nějak jinak získat informace o Novém Lískovci od jejího vzniku až po současnost zejména z hlediska samosprávy. Studuji dálkově Veřejnou správu a jako téma absolvenstké práce, kterou budu v letošním roce zpracovávat jsem si vybrala historii a samosprávu Lískovce. Prosím o info, děkuji. Seménková

Odpověď: 09. 09. 2013

U nás na úřadě je k dispozici knížka o historii Nového Lískovce až do současnosti od pana Fabera, našeho kronikáře. O jiných zdrojích nevíme.

Drápalová


Otázka: 26.6.2013

Paní starostko, mám několik připomínek ke stavu zeleně v Novém Lískovci. Na ulici Petra Křivky od Kamínků směrem k Rybnické už dva roky je uschlý strom v aleji jeřabin. Jeden suchý byl před dvěma roky vykácen, další tam stojí. Proč se nevysazují za uschloé stromy nové? Před domem Oblá 5 je vysazen strom. Podpěra je nefunkční a strom má tak velké výkyvy ve větru, že hrozí jeho zlomení . Dá se s tím něco dělat? Víc než před rokem se prováděly nějaké výkopové práce na cestě z Oblé kolem domu 1 a 3 směrem k zastávce Čtv rtě na mostě. Byl zřejmě špatně udělán povrch cesty po opravách a teď došlo na jedné straně k jeho zvednutí a prasknutí, na druhé straně se udělala hluboká díra, kde se drží voda a bláto. Snad je toto ještě v nějaké záruce a bude možno to nechat opravit. Dále podél chodníku po pravé straně ul. Petra Křivky směrem k Rybnické je keřová výsadba. Nikdo ji v šak neudržuje, je plná vysokého plevele a náletových rostlin. Tak buď udržovat, nebo nechat vyřezat a udělat trá  vník. Ale ani jeho údržba není bezchybná. Nemá systém, je špatně posekáno a vysoká posekaná tráva zůstává ležet ponechána svému osudu (zahnívání). Kolem míst, která jsou nedostupná pro pojízdnou sekačku, zůstává tráva i plevel neposekány a jsou tedy mnohdy vysoké téměř metr. Často projíždím Bohunicemi a Starým Lískovcem a nestačím se divit, jhaký je rozdíl v údržbě trávníků. Tam je suchá posekaná tráva vyhrabaná a odvezená, trávníky souměrně posekané a ne pokudlané jako u nás. Nestálo by to za občasnou kontrolu? projít se pěšky Lískovcem a zjednat nápravu s firmou, která má toto na starosti?

Odpověď: 20. 8.2013

Dobrý den, na váš mail byla odeslána následující odpověď dne 12.8., hned poté, co jsme se s panem Šípkem sešli po dovolených a mohla jsem s ním odpověď zkonzultovat.  Pro jistotu vám ho přepošlu ještě jednou.

Text mailu z 12.8. 2013

Dobrý den, omlouvám se, že odpovídám až nyní, ale protože zeleň má u nás na starosti pan Šípek, chtěla jsem nejprve s ním vaše připomínky probrat, abych vám mohla  odpovědět. Pak jsme se minuli s panem Šípkem na dovolené a pro ostatní starosti se přiznám jsme na váš mail zapomněla.

Určitě nechci  dotazy občanů opomíjet, ještě jednou se omlouvám. A nyní konkrétně k vaši připomínkám a podnětům.

Jedním z problému zeleně v Novém Lískovci, který nás také trápí, je, že se o zeleň nestaráme jenom my, ale má více správců. Stromy mezi chodníkem a silnicí P. Křivky nejsou v námi spravovaných plochách, ale jedná se o silniční zeleň ve správě Brněnských komunikaci a.s.

Bohužel jeřáb ptačí v našich podmínkách moc dobře neprosperuje a stromy, které zde byly v minulosti hojně vysázeny poměrně často umírají a to velmi často náhle, celé stromy.

Pokud se tak stane v plochách námi spravovaných, tak strom odstraňujeme a v případě, že je to vhodné, tak je nahradíme stromy novými. Pokud se jedná o plochy jiných správců, upozorňujeme je na tyto suché stromy. Výsadby stromů se provádí na podzim, v letních vedrech by to nemělo smysl.

Strom (platan) před domem Oblá 5 je právě náhradou za obdobně uhynulý jeřáb, který zde v minulosti uhynul. Kotvení, které bylo zřejmě vandaly poškozeno  je již opraveno.

Keřová skupina skalníků podél chodníku pod parkovištěm Oblá 1 - 3 je opravdu trochu problematická, jelikož se jedná o starší výsadbu nízkých pomalu rostoucích skalníků, u kterých je v případě většího zaplevelení poněkud problematické jejich pletí a v případě podrůstání jiných bujnějších druhů působí před ostříháním také  nepatřičně, Odstranění této skupiny a nahrazení trávníkem by ovšem vzhledem k sousedství s parkovištěm také nebylo vhodným řešením. Navíc keřová skupina je i ve stávajícím stavu kvalitnější zelení než trávník.

Pokud je někde problém s kvalitou sečení, prosím příště upozorněte přímo pana Šípka, který na prováděcí firmu dohlíží a může ihned reagovat. Letos byl ovšem obrovský problém právě se sekáním ploch ve správě Brněnských komunikací, firma, která to pro ně dělá vůbec neplnila dohodnutý harmonogram a já jsem několikrát písemně urgovala u vedení Brněnských komunikací a oni mi poslali omluvný dopis, ve kterém problémy přiznali a začátkem července vady napravili. (posekali plochy a ořezali keře trčící do vozovky.

Propadlý chodník za Oblou 1 reklamujeme u prováděcí firmy, která výkopy prováděla, byla to stavba související se zásobováním vodou a Vírským oblastním vodovodem. Chodník přebíraly rovněž Brněnské komunikace a odpovědní pracovníci nám slíbili brankou nápravu, zatím to ale provedeno nebylo, budeme to opět urgovat.

Snad jsem  na nic nezapomněla, ještě jednou se omlouvám a děkuji za aktivitu a zájem o to, aby byl Lískovec pěkný.

S pozdravem, Jana Drápalová

Otázka: 29. 6. 2013 

Soucinost mestke casti pro zlevneni elektricke energie 

Vazena pani starostko, vazim si vasi odbornosti pro vedeni mestke casti, coz je podporovano nekolika uspesne dokoncenymi projekty, napr. park Pod Plachtami.

Obracim se timto na Vas s dotazem, zda jste jako predstavena mestske casti schopna zajistit elektronickou aukci pro obcany liskovce na dodavatele elektricke energie, cimz se jiste dostane zajimavejsi ceny teto komodity, jak pro koncove spotrebitele obcany, tak pro mestkou cast NL.

Jaky je Vas pohled na vec?

Verim ze je mozne se inspirovat i u mestke casi Stary Liskovec.

Dekuji za Vas cas a odpoved!

S pranim uspesneho dne, Petr Vybira, NL

Odpověď: 3. 7. 2013

Vážený pane, děkuji za zajímavý podnět. Projekty, při kterých zse fyzické a právnické osoby spojují ke společnému výběru dodavatele energií znám ze svých kontaktů na města i neziskové organizace v západní Evropě. Je jasné, že větší počet odběratelů je pro dodavatele zajímavější a může tedy dosáhnout lepší cenu. Vždy se ale jednalo o projekty, kdy se skupina odběratelů sdružila do nějaké formy právnické osoby, například družstvo, združení právnických a fyzických osob, OPS apod., která pak hájila pozici oděratelů a garantovala jejich právní jistotu ve smluvním vztahu s dodavatelem. Systém, který zkouší Starý Lískovec, jak jsem měla možnost ověřit, jak bude městská část garantovat, že vybraný dodavatel, se kterým občané uzavřou smlouvu, dodrží své závazky. Nerada bych se podepsala pod něco, co bude na první pohlad vypadat výhodně a potom na to občané doplatí. Necméně o nějaké takové možnosti uvažujeme, zatím jsme měli spíše na mysli nájemníky obecních bytů, ale nebránila bych se rozšíření i na ostatní občany NL. Pokud budou zkušenosti ze Starého Lískovce pozitivní, určitě to zvážíme.

S pozdravem Jana Drápalová. 

 

Otázka: 24. 6. 2013

Bourání schodů

Dobrý večer paní starostko! Prosím o vysvětlení pro stavebního analfabeta. Proč se před pár dny začaly bourat schody na některých místech sídliště? Pod Albertem a také na Svážné mezi 8 a 10? Pravda, zdejší (Svážná) schody si již asi rok říkaly o opravu, neb vrchní desky se začaly uvolňovat a na asi dvou nebo třech schodech už nebyly. Nemyslím si ale, že bylo nutné schody kompletně vybourat. Beton byl hodně kvalitní, neboť demoliční četa s tím zápasila skoro tři dny. Podle mého laického názoru stačilo schody opravit, tedy znavu přilepit vrchní desky a případně zamazat spáry. Staré schody zde vydržely více ńež 20 let, mám obav y, že nové nevydrží ani polovinu. Jeví se mi to jako zbytečné výdaje našich peněz. Také mne zarazilo, že nikde o akci nové schody nebyla ani zmínka. Možná se pletu, připouštím. Stavba, je-li to styavba, není nijak označená, není uvedeno datum dokončení, kdo stavbu provádí,... Myslím, že by například termín dokončení řadu lidí zajímal. Děkuji za odpověď.

Jiří Blahník.

Odpověď: 3. 7. 2013

Dobrý den pane Blahníku,

opravu schodů Vámi navrhovaným způsobem jsme prováděli opakovaně, a výsledek byl stále stejný. Hned následující zimu se horní desky opět odlupovaly a chůze po nich byla stále nebezpečnější. Naopak nové schody jsou provedeny takovou technologií, která je více odolná proti dešti, mrazu a chemickým materiálům. opravy schodů podobným způsobem provádíme každoročně a zkušenosti ukazují, že jsou trvanlivější. Na nutnost označit stavbu jsem upozornila příslušné pracovníky odboru. Na základě vašeho podnětu rovněž na webové stránky MČ umístíme seznam prováděných a plánovaných oprav na veřejných prostranstvích.

S pozdravem, Jana Drápalová


Otázka: 19. 6. 2013

Vidimace.

Vážená paní starostko, dnes jsem na ÚMČ Nový Lískovec potřeboval vyřídit vidimaci a byl jsem nemile překvapen konstatováním, že vidimaci neprovádíte.

Na internetových stránkách Brna i Nového Lískovce se píše, že vidimaci provádíte. Stejně tak se píše i ve vyhlášce č. 36/2006 Sb. - o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, konkrétně v příloze 1

Požaduji vysvětlení.

S pozdravem, Martin Šeda.

Odpověď: 3. 7. 2013

Vážený pane, vidimaci  za stejných podmínek provádí Czech point České pošty, hned vedle úřadu městské části, a to každý den od 8 do 18 hodin. Na ÚMČ není momentálně tato služba zajištěna z důvodu nemoci příslušné pracovnice, provádíme pouze vidimaci v případě osob nepohyblivých nebo nemocných u nich doma, případně v nemocnici, a to na vyžádání a na základě domluvy předem. Sližba zajišťovaná Českou poštou podle našeho názpru dostatečně nahrazuje provádění vidimace na našem úřadě.

Jana Drápalová.


Otázka: 19. 6. 2013

Dobrý den,

rád bych věděl, co se stalo, že práce na výstavbě nového domu na místě starého Alberta viditelně cca dva měsíce nepokračují. Chodíme s dětmi denně okolo do školky a tak nám to vrtá hlavou a doufáme, že se projekt právně nezadrhl a nebudeme kolem oploceného staveniště chodit léta.

Děkuji za informaci.

S pozdravem a přáním pěkně prožitého léta Martin Flajšar.

Odpověď: 3. 7. 2013

Dobrý den, stavba nebyla pozastavena, protože nebyla dosud ani zahájena. Investor získal platné územní rozhodnutí, na základě souhlasu MČ přemístí telefonní ústřednu a odstranil stávající budovu. V současné době probíhá stavební řízení, stavební povolení nenabylo dosud právní moci, proto nemůže stavbu zahájit. Co se týče stavby parkoviště a příjezdové komunikace, stavbí povolení již bylo vydáno, takže tuto část stavby může zahájit.

S pozdravem, Jana Drápalová


Otázka: 6.1.2013

Dobrý den,

potřebovala bych si vyřídit voličský průkaz na prezidentské volby (obě kola), vzhledem k tomu, že nebudu v místě svého trvalého bydliště: Nový Lískovec. Kde si jej můžu vyřídit? Hledala jsem na stránkách magistrátu města Brna i tady, ale žádné informace jsem nenašla.

Děkuji za odpověď. Pavla Bílková. 


Odpověď: 8. 1. 2013

Voličské průkazy pro volbu prezidenta ČR 2013 si můžete osovně vyřídit v místě svého trvalého pobytu, nejpozději do středy 9. 1. 2013.

Jestliže máte trvalý pobyt v naší městské části, obraďte se na: ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Mgr. Lenka Mikšíková, Odbor vnitřních věcí, Oblá 75a, Brno, tel.: 547428932


Otázka: 25.10.2012

Dobry den pani starostko.

Prestehovali jsme se do bytu na ulici Obla. Jak jiste vite, situace s parkovanim je zde neunosna. Pracuji na smeny a kdyz se vracim z prace vecer, je to neresitelny problem. Musim parkovat treba i 800m od domu. S takovym nedostatkem jsem se nesetkal v zadne mestske casti, kde jsem drive bydlel.

Chtel bych se Vas touto cestou zeptat, jake opatreni chysta radnice pro zlepseni situace s parkovanim v teto oblasti.

Videl jsem anketu ohledne realizace projektu Centrum B. Avsak jiz nikde nevidim, jake reseni bude opravdu realizovano a kolik parkovacich mist by zde melo vzniknout.

Verim, ze jste dostala jiz velke mnozstvi dotazu na toto tema, me by zajimalo, zda a co je pripravovano v nejblizsi dobe. dekuji za odpoved. Hosek.

Odpověď: 29.10.2012 

Situace s parkováním je špatná proto, že v době, kdy bylo sídliště projektováno, nebylo tolik aut. V minulosti bylo vytvořeno množství novým parkovacích, byly zjednosměrněny ulice a pro parkování využity veškeré volné plochy. Ani to nestačí, bohužel možnosti pro budování dalších bezplatných parkovacích míst ne veřejných komunikacích jsou již vyčerpány. V současné době máme zpracovanou koncepci dopravy v klidu, která navrhuje upřednostnit rezidenty. Tento parkovací režim zatím nemůže být zaveden, protože organizace dopravy v klidu je v kompetenci magistrátu a městská část musí počkat na schválení městské vyhlášky, což se očekává v roce 2014. Pokud jezdíte domů v nočních hodinách, doporučuji pronájem parkovacího místa v podzemních garážích pod OD Albert, kde jsou volná parkovací místa. Další možnosti je zakoupení garáže v garážovém domě u ulice Jihlavská, kde jsou rovněž volné garáže na prodej. 

Výstavba garáží v centru B se zatím nepřipravuje, ale připravuje se stavba polyfunkčního domu v místě bývalé samoobsluhy naproti OD Albert, kde by měla vzniknout navíc parkovací místa na pronájem.

S pozdravem, Jana Drápalová.


Otázka: 15.6.2012

Paní starostko, je jistě chvályhodné, že váš úřad odstranil polorozpadlou zídku kolem kontejnerů na směsný odpad před domem Oblá 5. Ovšem tím se nic nevyřešilo, snad jen to, že jste vytvořili nové parkovací místo a zkomplikovali přístup ke kontejnerům obyvatelům domu. Český človíček hned pochopil, že když posune kontejnery až na kraj plochy, bude mít kde parkovat- A ostatní ať se dostanou ke kontejnerům jak chtějí. Jde to prakticky jen k jednomu ze strany od silnice, druhý je téměř nedostupný, protože vcětšinou lidé odpadky vyhazují ráno při cestě do práce, nebo večer a to už je zaparkováno. A navíc jste zjednodušili práci těm, kteří přijedou autem, vyhodí objemný odpad do kontejneru přímo u silnice a jedou klidně dál. Možná by stálo za zvážení udělat něco podobného jako u domu Oblá 12.

Kyvák

Odpověď: 19.6.2012

Máte pravdu, přesně to máme v úmyslu, montáž přístřešku je již objednána a do konce června bude umístěn.

S pozdravem Drápalová

Otázka: 9.2.2012

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jak je to s pohybem pejska v přírodní rezervaci na Travní ulici. V žádné vyhlášce jsem se nedočetla o zákazu pohybu psa v přírodní rezervaci. Strážníci městské policie mě upozornili, že je zakázáno aby byl pejsek v rezervaci  bez vodítka.  Psa mám neustále pod kontrolou, exkrementy po něm sbírám a dohlížím na to, aby v rezervaci nic neničil (neokusoval a podobně). Chtěla bych se proto zeptat, jestli při dodržování těchto zásad musím mít psa na vodítku i v horní zalesněné části rezervace . Mám štěně staré 4 měsíce a bez vodítka s ním trénuji poslušnost.  Děkuji mnohokrát za odpověď, s přáním všeho dobrého, Lucie Pilátová

Odpověď: 13.2.2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 21/2009 stanovuje, že v celém městě Brně musejí být psi opatřeni vodítkem nebo náhubkem. Vyhláška také stanovuje v příloze č. 2 místa, kam je vstup se psy úplně zakázán. V naší městské části jsou to oplocená dětská hřiště a sportoviště a také oplocená část přírodní rezervace Kamenný Vrch.

S pozdravem Drápalová

Otázka: 17.11.2011

Likvidace

Vazena Vazena pani starostko,tak to se Vam povedlo.nechat zlikvidovat tolik mladych orechu uplne zbytecne, kde nikomu nezavazly,ani tomu zbytecnemu jezeru, jen proste tak, proc je nezlikvidovat kdyz je to prece nalet,ze? to vam vsem ze sidliste tak strasne vadilo ze tu mame tolik orechu nebo proc!!!??? ochrana prirody a krajiny je asi neco co pro tuto radnici nema realny vyznam. uz ted hledam jine misto kam se odstehovat,kde by to bylo jako drive, nez se tu zacalo nicit.

obyvatelé oblasti KVII.

Odpověď: 30.11.2011

V posledních dnech, kdy probíhalo kácení dřevin v souvislosti budováním Parku Pod Plachtami se na nás obrátilo několik občanů s dotazy, proč se dřeviny kácí. Všechny dřeviny, které byly v minulých dnech v parku vykáceny, bylo nutné odstranit v souvislosti s probíhající stavbou a to nejen vodní nádrže, ale i  ostatních staveb a ploch. Kácení proběhlo v souladu s projektem a pod bedlivým dozorem nejen zástupců městské části, ale zejména pod dozorem spoluautora projektu, který navrhl úpravu zeleně pana Ing. Petra FÖRCHTGOTTA, který na stavbě zajišťuje autorský dozor. Přikládáme i jeho vyjádření k této záležitosti:

Na ploše samotného Parku Pod Plachtami se nachází stávající zeleň dvojího typu. Jsou to jednak vzrostlé stromy zbylé z někdejší zahrádkářské kolonie – a ty zůstanou zachovány. Druhým typem je zeleň náletová, vzniklá samovolně v posledních letech. U náletové zeleně je nutno možnost jejího uplatnění z hlediska dlouhodobé perspektivy posuzovat individuálně. Problémem u rychle rostoucích druhů - jako jsou topoly a vrby - bývá, že také velmi rychle stárnou a mají měkké dřevo, často napadané chorobami a škůdci. Koruny se pak snadno rozlamují a stávají se zdrojem nebezpečí pro své okolí. Samovolný způsob vzniku náletové zeleně znamená, že nebyla nijak usměrněna při zakládání korun (co se týče parametrů hlavního kmene, nasazení bočních větví atd.),  což ve vyšším věku opět představuje bezpečnostní riziko. V městském prostředí, kde je intenzívnější pohyb chodců, musí být toto hledisko prvořadé – a to je také hlavní důvod, proč bylo nutné odstranit i část ořešákových semenáčů. Podle projektu bude v parku nově vysazeno 71 stromů (ve 13-ti druzích) a 3550 keřů (5 druhů).   

Ing. Petr FÖRCHTGOTT


Otázka: 27.11.2011

Kontejnrová stání.

Vážená paní starostko,

ode dne, kdy byl před několika měsíci požárem poničen přístřešek pro odpadové kontejnery u domu Oblá 63, čekám na to, kdo se ujme nápravy. Přístřešek svými puklinami nebudí důvěru ve svou stabilitu, a proto není užíván. Asi by někdo měl odborně posoudit, zda je či není k užívání způsobilý, a podle toho s ním naložit - dát pokyn firmě SAKO, aby jej užívala, nebo jej opravit, nebo strhnout. Tyto přístřešky nikdy nebyly okrasou ulic, ale tento vypálený nyní hyzdí ulici jak sám o sobě, tak kontejnery, odstavené mimo něj pod schodištěm vedoucím k průchodu na "Kamennou promenádu" pod garážemi na ul. P. Křivky. Navíc takto odstavené kontejnery zabírají 1-2 parkovací místa (neoficiální, leč dříve využívaná). Klíčovou otázkou zřejmě je, komu kontejnerové domečky na Oblé patří. Je to Váš úřad, město, SAKO, stavební družstvo, ...? Objekty nemají označení, takže katastr nemovitostí mi to asi neprozradí, tudíž se ptám Vás. Pokud patří městské části, existuje nějaký konkrétní plá

 n nápravy? Pokud patří někomu jinému, máte prostředky, jak jej k nápravě přimět, a hodláte je použít? Můžou k odstranění této ohyzdnosti nějak přispět občané, např. nátlakem na vhodný subjekt?

  Zenon Starčuk, Oblá 65, Brno

Odpověď: 28.11.2011

Kontejnerová stání jsou v majetku Statutárního města Brna a nejsou svěřena naší městské části do správy ani údržby. Celý systém nakládání s komunálním odpadem je v kompetenci Magistrátu města Brna, městské části nevybírají poplatek za komunální odpad a ani na správu kontejnerových stání nedostávají žádné prostředky.  Bohužel ani statut města Brna ale přesně neřeší, který odbor magistrátu se má o kontejnerová stání starat.

Ihned po požáru jsme informovali všechny příslušné vedoucí odborů na Magistrátu města Brna i společnost SAKO Brno a žádali jsme rychlé řešení. Nikdo se ale zatím nevyjádřil. Souhlasím s vámi, že poškozené stání není ani estetické a možná ani bezpečné, proto jsme opakovaně upozorňovali magistrát na vzniklou situaci a žádali provedení statického posouzení. Pokud nebude opět nikdo reagovat, zadáme statický posudek sami a zvážíme také medializaci celého případu. Situace s kontejnerovými stáními netrápí jenom naši městskou část. To dokazuje usnesení sněmu starostů, který se tím již dlouho zabývá a v listopadu doporučil, aby byla péčí o kontejnerová stání pověřena  společnost SAKO Brno a.s., která se stará o kontejnery a popelnice ve stáních umístěné. Doufejme, že tato nešťastná událost konečně přispěje k systémovému řešení situace v celém městě Brně.

S pozdravem, Drápalová.


Otázka: 26.11.2011

Dobrý den.

V této problematice se pohybuji poprvé a doufám, že Vás dotazem nebudu příliž zatěžovat,ale chtěl bych zažádat o přidělení státního bytu.Kde přesně a v kterých hodinách je to možné?

Děkuji za odpověď. Jakub Sedláček.

Odpověď. 28.11.2011

Vekšré informace naleznete na našich webových stránkách v rubrice potřebuji si vyřídit, včetně formuláře žádosti. Pokud budete potřebovat něco vysvětlit, můžete navštívit osobně bytovou referentku paní Hanákovou v úředních hodinách, to je pondělí a ve středu 8-17 hodin.

S pozdravem Drápalová.


Otázka: 12.10.2011

Rad bych se zeptal na označeni blokoveho cisteni na parkovisti u domu Oblá 12.Blokove cisteni bylo provedeno dne 10.10.2011 a další bude provedeno dne 17.11.2011.

Bohuzel obe tato blokova cistení jsou oznacena stejne - cedule je pouze u domu Obla 14 u popelnic(lehce prehlednutelna). Podle rozpisu na techto strankach se dne 10.10.2011 cisti i parkoviste u domu Obla 12 (naproti obchodniho centra Albert.17. 10 se toto parkoviste necisti. Dne 10.10.2011 bylo provedeno blokove cisteni ovsem namisto obvyklych 3 ceduli z nichz 1 byvala u domu Obla 14 a 2 cedule byli na parkovisti u domu Obla 12 zde byla cedule jen jedna a to u popelnic domu Obla 14. Nasledkem toho bylo odtazeno 6 aut (pocet aut o nemz vim).Pri dotazu na Brnenske komunikace na nedostatecne oznaceni (1 cedule u popelnic a u jineho domu-Obla 14) se mi nedostalo zadne odpovedi a to i vzhledem k tomu ze mam vse nafoceno.

Proto bych Vas chtel pozadat o vyjdreni k tomuto problemu.Nasledkem nedostatecneho znaceni blokoveho cisteni jsem se domnival ze pujde o cisteni prijezdove cesty nikoliv parkoviste,stejne jako dalsi lide jez potkal stejny osud.Nasledkem toho vznikla nemala skoda za odtah vozidla.

Dekuji Jan Lindner.

Odpověď. 11.11.2011

Dobrý den pane Lindnere.

Blokové čištění provedené dne 10. října bylo označeno přenosnými dopravními značkami 7 dnů před jeho praktickým provedením firmou, která blokové čištění provádí.

Při vjezdu na parkoviště před bytovými domy Oblá or. č. 12 a 14 byla umístěna vedle svislé dopravní značky IP 10a (slepá pozemní komunikace) přenosná svislá dopravní značka IP 25a, která značí zónu s dopravním omezením. Při výjezdu vedle sloupu veřejného osvětlení byla umístěna přenosná svislá dopravní značka IP 25b, která značí konec zóny s dopravním omezením. Obdobně to bylo i při vjezdu na obě parkoviště pod Albertem.

Souběh dopravního značení nastal dne 10. 11. 2011 a to v den provádění blokového čištění, kdy byly umístěny 7 dnů předem přenosné dopravní značky na čištění ulice Oblá (průběžná od ul. Petra Křivky po křižovatku pod bytovým domem Oblá or. č. 18), které se konalo dne 17. října. Bylo to zapříčiněno tím, že dopravní značení na blokové čištění konané dne 10. 11. 2011 jsou odebírány následující den po provedeném blokovém čištění. Toto je zavedeno ve městě Brně z toho důvodu, aby odtahová služba mohla od 15:00 h. vracet odtažená vozidla zpět na místo, odkud byla odtažena. Rozdíl byl v tom, že nové přenosné dopravní značení bylo umístěno opačně. Při vjezdu na výše uvedená parkoviště byla přenosná svislá dopravní značka IP 25b a při výjezdu IP 25a. Všechny tyto přenosné dopravní značky byly umístěny v těsné blízkosti stálých svislých dopravních značek a sloupu veřejného osvětlení, to znamená, že byly nepřehlédnutelné.

Značení blokového čištění pomocí přenosných svislých dopravních značek IP 25a a IP 25b je v Brně – Novém Lískovci praktikováno od roku 2008.

Označení komunikací přenosnými svislými dopravními značkami při provádění blokových čištění je provedeno na základě stanovení dopravního značení dle §77, odst. 1 písm. c) a § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., které vydává Magistrát města Brna, odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Městského ředitelství Brno, Dopravního inspektorátu. V našem případě jsou použity značky IP 25a a IP 25b (zóna s dopravním omezením), které 7 dnů před dnem provádění blokového čištění jsou umístěny na určená místa.

K tomu je vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu dle § 19. odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Rada městské části schválila dne 2. 2. 2011 na své schůzi "termíny čištění vozovek v MČ Nový Lískovec". Tyto byly zveřejněny v Lískáčku a na informačních deskách. Dále jsou uveřejněny na celý rok na našich webových stránkách www.novy-liskovec.cz/Doprava, komunikace, techn. sítě/Blokové čištění vozovek. Zde jsou termíny a orientační plánek čištění.

S pozdravem Jana Drápalová


Otázka: 07.10.2011

Posilovací stroje jako na Pellicové ul. pod Špilberkem

Dobrý denm výstavba nového fitka mě vůbec netěší. Proč raději jste neosadili park pod Plachtami posilovacími stroji jako je tomu pod Špilberkem při ul. Pellicova. To je počin pro obyčejné lidi. Je to zadarmo. Já bych je určitě využila, možní i v zimě. Na Pellicovu zajdu jen občas z práce, dělám na Husové, protože je to složitější. Zato z domu, bych si vyběhla převlečená, 30 min zacvičila a šla domů. Jak by to bylo jednoduché.

Děkuji za odpověď. Blanka Procházková.

Odpověď. 09.11.2011

Dobrý den, do budoucna po dokončení parku a travnatých ploch uvažujeme i o těchto prvcích do parku a i na další místa v MČ.

S pozdravem Jana Drápalová


Otázka: 03.11.2011

Dobrý den, dnešního dne 3.11.2011 jsem byla nemyle překvapena - v jižní části nově budovaného sportovního centra směrem k areálu BMX byla pokácena třetina stromů. Zajímalo by mne, zda právnická osoba stavějící sportovní areál dostala od ÚMČ povolení ke kácení. V případě, že toto povolení dostala, bych ráda upozornila na situaci, která se odehrála v minulosti. Jedná se o stromy, které nejsou náletovými dřevinami, ale byly vysázeny před cca 10 lety v rámci akce, kterou jste vyhlásili vu (ÚMČ) pro obyvatele Nového Lískovce, aby si přišli vysadit svůj strom a dokonce za tyto stromy lidé ZAPLATILI. Po shlédnutí projektu stavebního areálu na WEB.stránkách má v prostoru kácení být dětské hřiště. Stromy tu tedy nepřekážely a jedná se o výsměch lidem, kteří se v minulosti akce na výsadbu stromů zúčastnili.

K jednomu kácení stromu už došlo zhruba před měsícem, a to ve vegetačním období, kdy byl pokácen ořešák stavební firmou na severním okraji stavby sportovního centra pod Slunčnou 2, která zde budovala přípojku. Tento ořešák byl mimo oplocené území stavby. Zde by mne také zajímalo, zda právnická osoba stavící sportovní areál má potřebné povolení ke kácení stromu.

S pozdravem Jindřiška Bučková

Odpověď. 09.11.2011

Dobrý den,

Je nám také Líto, že tyto stromy, které byly před lety ve spolupráci s občany vysázeny, byly pokáceny. Tato část dříve veřejných ploch byla však pronajata soukromému investorovi za účelem stavby a provozu sportovně rekreačního areálu, jedná se tedy o pozemek, který není ve správě naší městské části a nemůžeme zasahovat do prováděných úprav zeleně. K pokácení těchto vámi zmiňovaných stromů nebylo ze strany MČ vydáno žádné povolení, ale vzhledem k jejích velikosti to není ani nutné a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb, na ochranu přírody a krajiny je možné provádět jejich kácení bez předešlého povolení.

Pokud se jedná o ořešák, kácený v souvislosti s budováním vodovodní přípojky a šachty, tak jeho pokácení bylo nevyhnutelné vzhledem k blízkosti vodovodní přípojky, kdy provádění prací došlo k opdstranění větší části jeho kořenového systému a strom již nebylo možné zachovat. Nacházel se také v ochranném pásmu této vodovodní přípjky, kde stromy být nesmí. Jeho pokácení nechala provést městská část, nikoli investor stavby.

Součástí výstavby sportovního centra jsou i sadové úpravy a další stromy budou vysázeny v souvislosti s dokončováním parku. Vykácené dřeviny tak budou nahrazeny novou kvalitní výsadbou.

S pozdravem Jana Drápalová.Otázka: 04.10.2011

Volne behajici psi

Dobry den pani starostko,

dnes jsem zazila neprijemnou situaci, kdy majitelka dvou psu (vlcak a asi novofundlak) mela psy na volno. Jeden z nich se se stekotem rozbehl ke mne a mym dvema detem (2,5 let a 8 mesicu). Byla jsem hrozne vydesena a pozadala jsem pani, aby je mela na voditku. Majitelka psu se ohradila, ze vyhlaska rika, ze pes muze behat volne s nahubkem nebo na voditku a bez nahubku. Rada bych vedela, jak to doopravdy je. Dale by me zajimalo, jesti mistni meststi policiste maji pravo vybirat poplatky u majitele psu za to, ze neodstranil vykaly svych psu (temer denne je obiram z kolecek kocarku a bot).

Moc dekuji za odpoved.

S pozdravem, Radka Mazurova

Odpověď. 06.10.2011

Vyhláška Statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích opravdu stanovuje povinnost, že osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem. Platí ovšem také, že je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem, což znamená, že pes nesmí nikoho ohrožovat a majitel je zodpovědný za jeho "chování". Pokud se jedná o povinnosti uklízet po psech exkrementy, tak ta je sankcionována zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích a to v paragrafu 47, který říká, že přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek může městská policie uložit na místě blokovou pokutu. 

 

Otázka: 04.10.2011

jezírko, odvoz hlíny

Dobrý den,mám doatz a doufám,že mi odpovíte,protože jsem Vám pasl už jednou a dosud mi Vaše odpověď nedošla.

moc by mě zajímalo,jakým způsobem se budete starat o jezírko,aby se nestalo zapáchající žumpou.Jak se dosáhne čistoty vody,pokud není pravidelný přítok a odtok vody?Ve stojaté vodě bude i zvýšené množství komárů a jiného hmyzu.Kdo se o toto jezirko bude pravidelně starat?Jak jsem si všiml,při odvozu hlíny přes trávu v údolíčku vznikají koleje,jak je znovu zatravníte?Nebo jak toto bude ošetřeno?Děkuji za odpověď. Dr.Hladík.

Odpověď. 05.10.2011

Dobrý den, o jezírko se budeme samozřejmě starat. Pravidelný úřítok a odtok bude zajištěn, částečně se bude jednat o dešťovou vodu ze střechy panelového domu na Slunečné, v době sucha se bude voda doplňovat z rozvodů vody v areálu, případně v budoucnu z vrtu, který zde plánujeme. Čistotu vody budou zajišťovat také rostliny vysazené okolo břehů jezírka. Odpadky budeme pravidelně uklízet. Výskyt komářích larev budeme sledovat a v případě potřeby proti nim zasahovat. Součástí stavby parku je i nové zakládání trávníků a tam, kde stavební firma poničí stávající trávníky, budou samozřejmě opraveny a dosety. Chápu, že teď, v době největších přesunů hlíny a stavebních prací, to v parku nevypadá dobře, ale nejedná se o ničení parku, ale o budování nového.

S pozdravem, Jana Drápalová.


Otázka: 25.09.2011

Hezký den,

rád bych se zeptal, kde najdu informace ohledně otevírací doby zrestaurované vyhlídky na Kamenném vrchu.

Tuto sobotu jsme tam na základě kladných recenzí z odborných webových stránek vyrazili, bohužel - ač rozhledna byla avizovaná jako volně přístupná, nebylo tomu tak.

Na vyhlídce samotné chyběla jakákoliv informace ohledně možnosti návštěvy, jediné info jsem nalezl na ceduli ohledně rekultivace lesoparku - byla tam webová adresa na MČ Nový Lískovec. Na této adrese také nejsem schopen cokoliv dohledat.

Myslím si, že je škoda, že informace nejsou vyvěšeny přímo na vyhlídce či v její bezprostřední blízkosti.

Prosím o přímý odkaz na stránky, kde se otevírací dobu dozvím, nebo o její sdělení. Rádi bychom vyhlídku navštívili i jako otevřenou.

Přeji krásný den

Robert Götz, Třebíč

Odpověď:26.09.2011

Dobrý den, v současné době pracujeme jak na informační ceduli na rozhlednu, tak na informaci na webové stránky ohledne přístupnosti rozhledny. Zatím bývá rozhledna o víkendu otevřena, je to zajištěno dobrovolníky. Víme, že to spěchá, budeme se snažit to napravit co nejdříve.

Bližší informaci najdete na http://www.novy-liskovec.cz/179-stranka-provoz-opravene-rozhledny.html

S pozdravem, Jana Drápalová


Otázka: 13.09.2011

Jezírko

Paní starostko, zajímalo by mě kdo bude financovat vodu v jezírku, protože pokud jak slibujete ho budete v případě sucha napouštět (a to na "kameńáku" kde prší jen minimálně znamená vpodstatě nepřetržitě) myslím bude nemalá finanční zátěž (já se na ní rozhodně podílet odmítám, protože jezírko ani nechci), dál pokud se objeví komáři žádám o vybudování protikomářích sítí v dotčených bytech na náklady ÚMČ. Děkuji za odpověď. Robotková

Odpověď. 15.09.2011

Vodní režim jezírka navrhli odborníci, ale jak přesně bude fungovat, zjistíme až v během provozu. Stejně budeme operativně reagovat na případný výskyt komářích larev ve vodě, na jejich likvidaci existuje mnoho metod, biologických i chemických. Náklady na provoz a údržbu jezírka bude hradit městská část. Protože uvažujeme v budoucnu o zavlažování některých travnatých ploch, například fotbalového hřiště, plánujeme v parku vybudovat vrt, ze kterého by zavlažování i voda pro případné dopouštění jezírka byla zadarmo. Chápu vaše obavy. Věřím, že až bude celý park dokončený, že se vám nový veřejný prostor bude líbit. Vodní plochy jsou součástí zelených ploch v mnoha evropských i našich městech a není to nic nebezpečného. 

Jana Drápalová. 

Otázka: 13.09.2011

Zobousměrnění Plachet

Dobrý den, žádám o vysvětlení jak si radnice představuje pojem zklidnění ulice Plachty; jejím zobousměrněním, navíc bez omezení parkování. Nějak mi není jasné, pokud budou ulicí projíždět auta oběma směry, čímž se zvýší dopravní ruch jak se ulici zklidní a navíc při stávající šířce jak se budou v protisměru vyhýbat. Doufám, že se tím nemíní zrušit dosavadní zeleň a silnice rozšířit (což by mě ovšem vůbec nepřekvapilo, vždyť nedostatkových zelených ploch je v našem sídlišti ještě pořád dost, že paní představitelko zelených.

Alena Robotková

Odpověď. 15.09.2011

Dobrý den,

Představujeme si to zřízením tzv. jednopruhové obousměrné komunikace, což je vhodné uspořádání pro místní komunikace s menším provozem. Ulice se nebude rozšiřovat (to by bylo investičně velmi nákladné), pouze se vodorovným značením  vyznačí tzv. výhybny. Ty budou od sebe vzdáleny tak, aby se auta jedoucí proti sobě viděla a mohla se vyhnout. Pár parkovacích míst  tedy ubude, to je pravda. Zároveň se ale ulice zklidní, protože řidiči budou muset v takovém dopravním řešení jezdit pomalu a opatrně.  Nedomnívám se, že zobousměrnění vyvolá  výraznou dopravní zátěž na Plachtách, protože těžko někdo bude schválně tudy vyjíždět  ze Slunečné nebo Plachet na Jihlavskou, kde je velmi špatné odbočení. Ale otevře se tím možnost, pokud někdo veze dítě z Plachet nebo Slunečné  do školky na Svážnou nebo jede na poštu, nebude muset objíždět celé sídliště. Při tom totiž musí projet ulicí Oblou a jednosměrnou ulicí Svážnou, na kterých také bydlí lidé.

Zeleň se zabírat nebude. Jenom podotýkám, že v Novém Lískovci jsou ulice, které jsou na tom mnohem hůř se zelení i s parkováním i s počtem aut, které ulicí za den projedou, než Plachty.

Jana Drápalová

 

Otázka: 27.08.2011

Vážená paní starostko,

žádám o prošetření stavu komunikace na ulici Kamínky (za garážemi směrem k lesu) kde vzhledem k předchozím stavebním akcím různého druhu došlo k rapidnímu zhoršení stavu zakrytí odvodňovacího kanálu. Při průjezdu dopravních prostředků dochází k neúměrnému zvýšení hladiny hluku. Doufám, že vyhodnotíte stav v této lokalitě a zajistíte nápravu tohoto stavu.

Jaroslav Škrabal

Odpověď. 31.08. 2011

Tento podnět již byl předán správci komunikace, kterým jsou Brněnské komunikace. Budu tento podnět urgovat. Doufám, že to bude brzy uvedeno do pořádku, dohlédnu na to.

S pozdravem, Drápalová.


Otázka: 27.08.2011

Dobrý den vážená paní Starostko.

Jen bych se chtěla zeptat co je to za stavbu pod slunčnou 1 a 4?

Děkuji Dušková

Odpověď. 31.08.2011

Dobrý den, pos Slunečnou (podél ulice Chironova) probíhá stavba sportovně relaxačního centra s názvem Fit4all. Je to záměr soukromého investora, jehož součástí budou tenisové kurty, parkoviště, budova pro fitnes a různé rehabilitační a relaxační cvičení, kavárna otočená do parku a v dolní části pod fotbalovým hřištěm hala pro 4 badmintonové kurty a děltská hřiště. Informace o záměru byly investorem rozneseny do schránek bytů, zřejmě k vám tento letáček nedorazil. V současné době, kdy probíhají terénní úpravy, vapdá staveniště obrovské, ale na jaře by měla být stavba dokončena a budou provedeny i sadové úpravy okolí. Plocha parku s asfaltovými cestami a osvětlením nebude dotčena. Vizualizace najdete na našich webových stránkách.

Jana Drápalová.


Otázka: 27.08.2011

Vážená paní starostko, je malicherné dohadovat se, kdy a ským byla stavba jezírka projednána nebo schválena, když Vy na Plachtách nebydlíte a Vás ten hmyz obtěžovat nebude. Můžeme si sice dát síťky do oken, ale posezení na terase již nebude možné. Nemusím být bioleg, aby mně nebylo jasné, že volná vodní plocha prostě semeništěm komárů bude, tomu zabránit nelze. A zápach z bahna, které po několika letech začne v jezírku vznikat, taky nejde odstranit. Zásadně nesouhlasím se stavbou Vašeho jezírka.

S pozdravem MUDr. Hana Robotková, Plachty 12a.

Odpověď: 31.08.2011

Vážená paní Robotková,

již jsme spolu o jezírku mnohokrát diskutovaly včetně elektronické komunikace, takže si ani nedělám ambice, že vás touto odpovědí přesvědčím. Jezírko jsme ale opravdu připravovali společně s odborníky, kteří navrhli jeho vodní režim tak, aby tam nebyla stojatá voda, která umožňuje vývoj komářích larev, ale aby se objem nádrže několikrát vyměnil, což komárům opravdu nesvědčí. Biologický režim v nádrži budeme pravidelně sledovat a existuje spousta možností, jak líhnutí komárů předejít. Ze všech argumentů proti jezírku považuji ten o komárech za jediný relevantní a proto se této otázce budeme samozřejmě věnovat. V jiných městských částech mají také jezírka, dokonce i rybníky a s komáry nějaké výrazné problémy nejsou. Slibuji vám, že se o jezírko budeme řádně starat a případné problémy řešit.

Jana Drápalová.

 

Otázka: 21.08.2011

Mám jen dotaz , jestli chcete z tohoto sídliště udělat romské? Je tady čím dál víc romů , mám 2 děti a bojím se o ně . Chceme se přestěhovat někam ,kde to bude bezpečnější.

Odpověď: 23.08. 2011

Dobrý den, nevím přesně, co myslíte pojmem "udělat",. V Novém Lískovci na sídlišti jsou dvě třetiny bytů v soukromém nebo družstevním vlastnictví, na to, kdo v nich bydlí, nemá obec žádný vliv. Byty ve vlastnictví obce jsou pronajímány žadatelům  na základě kritérií, která nesmí být diskriminační. A to ani pozitivně, vůči jakémukoliv etniku. Všechny obecní byty jsou pronajaty, nově se uvolní ročně 5-10 bytů, které městská část pronajímá žadatelům z pořadníku.  Otázkou bezpečnosti se samozřejmě zabýváme, spolupracujeme s městskou policií i policií ČR.  Rada městské části také zřídila komisi školskou a prevence kriminality, která pracuje na vytváření preventivních programů zaměřených hlavně na mládež. Pokud máte nějaké konkrétní podněty, můžete se obrátit právě na tuto komisi prostřednictvím úřadu MČ.

S pozdravem, Jana Drápalová

  

Otázka: 09.08.2011

Vážená paní Drápalová,

z denního tisku (např. http://brno-zpravy.nejlepsi-adresa.cz/clanky/V-Brne-Novem-Liskovci-svedou-vodu-ze-strech-domu-do-jezirka-2553, nebo http://m.denik.cz/mobile/brnensky_denik/clanek/855928) či vysílání rádia Krokodýl se s úžasem dozvídám o stavbě jezírka. Vzhledem k tomu, že jakožto obyvatelé okolní sousedící zástavby, kteří k tomu rozhodně mají co říci, nejsme o ničem takovém ani v nejmenším informováni, žádám Vás o okamžité sdělení, zda jsou uvedené informace pravdivé, v jaké fázi (projektové) přípravy se tato záležitost nachází. Pokud tuším, jde o vodní dílo, které by mělo projít jak územním, tak stavebním a vodoprávním řízením. Žádám Vás důrazně o rychlé, úplné, pravdivé a faktické informování všech obyvatel sousedící zástavby minimálně odpovědí na tento můj dotaz.

9. srpna 2011, Jiří Cetkovský

Odpověď: 11.08. 2011

Vážený pane,

jezírko je součástí akce Park Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, která byla připravena jako poslední etapa úpravy sportovně rekreačního areálu pod ulicemi Plachty a Slunečná.  Akce je připravována již několik let, s veřejností byl tento záměr projednán v roce 2005 v jídelně ZŠ Svážná, včetně vodního prvku a následně se ještě několikrát o něm psalo v Lískáčku a diskutovalo i na diskusním fóru.   Právě kvůli vyřizování evropské dotace trvala celá příprava akce tak dlouho. Máte naprostou pravdu,  stavba má jak vodoprávní povolení, tak územní rozhodnutí i stavební povolení. Vodohospodářskou část projektoval pan  Ing. Vojtěch Joura, je to odborník, který  funkčnost vodního prvku propočítal. Protože jsme  byli úspěšní při žádosti o dotaci z fondů EU, tato stavba je financována částečně z Operačního programu životní prostředí a spolufinancována z rozpočtu statutárního města. Městská část nový Lískovec hradila pouze projektovou přípravu této akce.  Proto také městská část není investorem, ale je jím Investiční odbor Magistrátu města Brna. Stavba byla již zahájena ve čtvrtek minulý týden, a to předáním staveniště firmě Cooptel, která vyhrála výběrové řízení organizované Magistrátem města Brna. Stavba bude probíhat cca 10 měsíců, pak budou probíhat ještě nové výsadby stromů, takže  do příštího léta bude zase celý areál  plně funkční.    Pokud byste měl zájem o podrobnější  informace, můžeme se domluvit na schůzce a ukážeme Vám veškerou dokumentaci včetně dokladů o projednání s veřejností.

S pozdravem Jana DrápalováOtázka: 28.07.2011

Dobrý den

Neuvažujete o nové podobě www stránek? Přijdou mi poněkud stohé a oproti jiným www stránkám nevyhovující a hlavně "bez života". Dříve jsem bydlela  např. v Kr.Poli a centru Brna(Brno-střed) a jejich www stánky a komunikace byly, podle mě, lepší.Dokonce nebyl problém komunikovat s panem starostou a domluvit schůzku. A stránky jsou rozhodně hezčí, intuitivní.

Děkuji a přeji hezký den V.Slezáková

Odpověď: 03.08. 2011

Vážená paní,

ani u nás není žádný problém komunikovat se starostou a domluvit schůzku, Na našich webových stránkách je hned na úvodní stránce jak číslo i email na sekretariát, také přímé číslo do kanceláře na starostku, na  mobil na starostku, e-mail na starostku, na který odpovídám a s občany běžně komunikuji, To stejné u místostarostů. Co se týče vzhledu je to otázka vkusu, ale pokud byste měla nějaké konkrétní návrhy, webové stránky u nás řeší pan místostarosta Jan Privarčák, který má zastupitelstvem svěřenu oblast informatiky. Můžete se obrátit přímo na jeho e-mail, který je také na úvodní stránce našeho webu. S pozdravem Drápalová

Otázka: 23.06.2011

Chtěla jsem se zeptat, zda se plánuje prodej bytů na ulici Oblá 5 -19 do vlastnictví. Díky za odpověď.
Lelková.

Odpověď: 28.06. 2011

Domy ve vlastnictví města Brna na ulici Oblá 5 - 19 zařadilo zastupitelstvo městské části mezi domy, které si hodlá ponechat jako nájemní obecní domy, takže jejich privatizace se neplánuje.
Jana Drápalová.


29. 04. 2011

Obracím se na vás se žádostí o řešení situace s neustále přeplněnými kontejnery na směsný odpad. Jen co ho vyvezou, je až po vrch naplněn různými starými krámy, včetne vedle kontejneru uložených starých pneumatik, zbytků dřeva, atd. Několikrát jsem byl svědkem toho, že přijede auto, vyloži odpad a odjede. Jen jednou jsem se pokusil dotyčnému něco říct a byl jsem rád, že jsem z toho vyšel se zdravou kůží. Dnes ráno, i když čtvrtek je odvozový den, je kontejner až po vrch naplněn cizím odpadem . Potom my jako obyvatelé domu Oblá 5 nemáme kam odpad ukládat. A ještě jedna prosba - pokuste se udělat něco s opět začínajícími akcemi na Riviéíře. Včera to bylo hodně hlasité a trvalo to přes půlnoc. No a dnes je pracovní den. Takže hodně nepříjemné. Věřím, že jako představitelka obce máte zájem na tom, aby se tady dobře bydlelo a z vaší pozice na magistrátu města Brna jistě máte možnost tuto situaci konzultovat s odpovědnými osobami.
Odpověď: 11.05. 2011

Vážený pane, omlouvám se, v návalu jiných povinností mi váš mail unikl. problematiku kontejnerových stání na starší části Oblé řešíme, budou se upravovat kontejnerová stání tak, aby k nim byl přístup z chodníku a vozovky a vešel se tam dostatečný počet kontejnerů na tříděné složky. Na tito akci budu navrhovat finanční prostředky do rozpočtu na příští rok. Zatím budeme informovat společnost SAKO, aby na našem území zvýšila četnost vyvážení, protože problém přeplňování je všude a bohužel na další kontejnery již není většinou místo. Proto je jedinou možností, že budou kontejnery vyváženy častěji.  Na Oblé je také  problém, že řidiči, kteří přijíždějí do Brna z okolních obcí, často projíždějí od Jihlavské přes Oblou a odhazují odpad do kontejnerů. Nejvíc je to vidět u Oblé 14. Zvážíme tedy i možnost zamykání kontejnerových státní a jejich přístupnost pouze pro obyvatele okolních domů.  Jsem přesvědčená, že nebýt zpomalovacích prahů, bude tento jev ještě masovější. Co se týče čtvrteční akce na Rivieře. Akce byla skutečně v rozporu s dohodou učiněnou v minulosti s provozovatelem, že se podobné akce budou konat jenom maximálně čtyřikrát do roka a před volným dnem maximálně do dvou hodin, před všedním maximálně do půlnoci. Tentokrát provozovatel ukončil hudební produkci hodinu po půlnoci. Situaci řešíme s hygienickou stanicí. Celkově se ale stav oproti minulým letům výrazně zlepšil budeme ho samozřejmě monitorovat.S pozdravem, Jana Drápalová

 

Otázka: 19.01.2011

Dobry den,

dovoluji si upozornit, ze v okoli skol MC NL nejsou dostatecne oznaceny prechody pro chodce,zvlaste v okoli skol, doporucuji se projit po Svazne a Oble ulici, nebo se projet z pohledu ridice ve vecernich hodinach.

1. jeden skoro neviditelny prechod hned na zacatku Svazne ulice, skoro # neznatelny zpomalovaci pruh, auta stojici primo na chodniku v miste prechodu

2. v polovine ulice je zpomalovaci pruh bez "zebry" a vyrazneho znaceni, ze zde vubec prechod existuje, pritom zde je asi nejvetsi frekvence deti chodicich do skoly!!!! Apeluji, toto je opravdu velice neprehledny usek, navic jsou zde popelnice.

3. Zpomalovaci pruh na zacatku ulice, nema smysl, ulice je dlouha a ridici zrychluji a zpomaluji az u druheho zpomalovaciho pruhu, ktery neni oznacen # prechodem pro chodce !!!

4. u krizovatky kde se odbocuje k uradu MC je sice prechod oznacen znackou, ale # neni opet oznacen pokud se zahyba autem smerem k Jihlacke do leva ke skole, po prave strane silnice stoji auta az na chodniku, takze se musi prejit.

5. Snad nejfrekventovanejsi prechod vubec je pri prechodu z ulice Obla smerem k # Albertu, tento prechod je navic v kopci a tesne u krizovatky, opet velice nebezpecne misto, navic v blizkosti skolky. Auto jsou zde rozjeta a neznaly # rozjety ridic od Alberta nema sanci zastavit.

6. Pod Albertem je sice zpomalovaci pruh, ale neni zde prechod .....

V okoli skol je dnes bezne, ze frekventovana mista jsou oznacena reflexnimi znackami, zpomalovacimi pruhy nebo reflexnimi pruhy primo na silnici.

Zona 30km, je nenapadne oznacena jednou znackou pri prijezdu z krizovatky z Jihlavske ulice

Zadam o urychlene posouzeni a zajisteni zvyseni bezpecnosti v techto lokalitach viz. nehoda z nedavne doby clanek MF

Dnes:http://zpravy.idnes.cz/za-nehodu-pri-niz-ridic-pomahal-divce-a-smetlo-je-auto-muze-i-rizikovy-prechod-1wx-/krimi.asp?c=A110119_115438_jihlava-zpravy_dmk

S pozdravem Petr Kliment

Odpověď: 04.03. 2011

Vážený pane, váš podnět jsem obdržela a nezahodila ho do koše, jak se možná domníváte. Pověřila jsem komisi dopravy Rady MČ, aby situaci podrobně zmapovala a podala RMČ zprávu. Jak mne poučili odborníci  z komise,  značení přechodů  má svá  pravidla a například pokud je přechod u křižovatky, nemusí mít svislou dopravní značku. Ale plně s vámi souhlasím, že stav není ideální a je ho třeba řešit.  Dopravní značení naše městská část nepovoluje, ale  pouze navrhuje, vodorovné i svislé značení podle rozhodnutí odboru dopravy instaluje a spravuje společnost brněnské komunikace.  Z úrovně městské části samozřejmě můžeme dělat opravy stanoveného vodorovného značení a podobně, ale větší  změny musíme řešit přes  tyto organizace. Určité koncepční změny navrhuje i v současné době dokončovaná koncepce veřejných prostranství. Takže jakmile komise dopravy  předloží  zprávu radě,  postupně se pustíme do nápravy.  Váš podnět přeposílám také jako připomenutí panu Ing Košťálovi, předsedovi komise dopravy.

S pozdravem, Jana Drápalová

Otázka: 4.10.2010

Dobrý den paní starostko, nedalo by se, prosím, něco dělat s tím, aby při čištění chodníků atd. nebyly využívány ony stroje (nevím, jaký mají správný název), které pracovníci drží v ruce a které pouze odfoukávají smětí stranou na trávu, atd. zbytečně dělají hluk a prach a o jejichž efektivnosti úklidu dost pochybuji, jelikož vítr vzápětí stejně zase vše rozfouká. Děkuji.

Odpověď: 5.10. 2010

Vážená paní, vyhláška o čistotě ovzduší města Brna zakazuje používat  takové metody čistění, při kterých se práší. Bohužel tam přímo vyhláška nevyjmenovává tyto fukary. I mně to vadí, je to jenom hluk a prach a klidně to jde nahradit košťaty. Ve smlouvě s firmou, kterou jsme nyní vybrali ve výběrovém řízení na bloková čištění komunikací a  zimní údržbu od října, jsme si již přímo jmenovitě zakázali  používat tyto fukary. Předtím jsme je mohli pouze honit za to, že práší, nyní to budou mít přímo ve smlouvě zakázáno. S pozdravem, Drápalová


Otázka: 12.09.2010

Vážená paní starostko,

děkuji za Vaši odpověď na mé otázky. Vážím si toho, že jste si na ně mezi všemi povinnostmi našla čas, nicméně na druhou stranu musím konstatovat, že mě odbsahově příliš neuspokojily.

Za nejvíce něšťastnou považuji Vaši doměnku, že dvoupatrová budova v sousedství dvanáctipatrové nevadí. Je to sice věc názoru, ale dá se taky říct, že nevadí, když si pokazíme tento jedinečný park a překrásné panorama, kdy máte celou Bobravu jako na dlani, že to nevadí, protože je lemováno paneláky? Nezdá se Vám, že oblíbenost tohoto parku spočívá právě v krásném pocitu volnosti, který na Vás tam dýchá, když máte kolem sebe aspoň trochu prostoru nezastavěného různými škatulemi? Samozřejmě mám velký zájem o prohlídku projektové dokumentace a prosím o sdělení, kdy bych si ji, případně s dalšími zájemci mohl prohlédnout? Nelíbií se mi zejména, že tento záměr nebyl nikdy konzultován s veřejností aspoň prostřednictvím ankety ve zpravodajském periodiku MČ zvaném Lískáček, zatímco jiné, asi ne tolik choulostivé záležitosti ano (centrum B, zklidnění ul. Rybnické, lesopark apod. Dále mi silně vadí, že rozsah, který je dnes vyvěšen překračuje plány podle mého názoru účelově zpracované studie, zejména fotodokumentace v ní uvedené. Toto místo se dá nafotit mnoha způsoby, ne jen tím zveřejněným působícím zdání zanedbaného. Plánovaný rozsah zejména neodpovídá oficiálním informačním tabulím vyvěšeným přímo v parku, což zřejmě ukolébalo spoustu obyvatel. Domníváte se, že kapacity jsou adekvátní počtu obyvatel. Já se ovšem ptám, zdali byl proveden nějaký konkrétní průzkum zájmu. Zde se jedná o nevratnou změnu jednoho z mála opravdu krásných koutů, který nám mnozí obyvatelé sousedních MČ závidí a chodí sem čerpat energii, proto je nesmyslné jej nevratně Změnit k horšímu na základě nějakých doměnek. Musím říci, že tohle bych od "zeleně smýšlející" zastupitelky veřejnosti rozhodně nečekal. Proč radnice netlačí především na využití již stojících a nevyužitých objektů (starý opuštěný Albert)?

Další věcí je plánovaná výstavba "jezírka" uprostřed parku. Je pro tuto nádrž od samého začátku plánována recirkulační úprava vody? A odkud bude voda doplňována v době sucha? Domníváte se spolu s autory tohoto skvělého záměru, že to není potřeba? Nestačí Vám jak to dopadlo s tak malou nádržkou, jako je slavná fontána před Albertem, pomník Vašeho předchůdce? Dovolil jsem si tehdy upozornit projektanta, že tohle řešení je nevhodné, odpověď byla málo peněz a ticho. Nezapomínám, zde bylo nejdůležitější dodat kamennou mísu a zvonící kouli, kdepak je jí asi konec, a za čí peníze?

Paní starostko, Vaše první volební období jsem pozoroval s nadšením, druhé, přestože jste toho pro MČ udělala moc, ve mně vyvolává silné rozpaky. Vím, že politika ani na komunální úrovni jednoduchá není, ale volby jsou za dveřmi a hlas dám jen tomu, kdo bude mít snahu zachovat to krásné, co dělá bydlení zde tím, čím je.

Děkuji za Vaší odpověď i možnost prohlídky projektů.

12.9.2010 Jiří Cetkovský

Odpověď: 15.09. 2010

Děkuji za odpověď i za to, že se zajímáte o své okolí. Pokud  navrhnete nějaký termín, ráda  se s Vámi sejdu a o  navrhovaném záměru si můžeme nad dokumentací popovídat. Kromě 22. září, kdy je  zastupitelstvo městské části,  se mi to hodí  prakticky každé odpoledne. Můžeme probrat i ten Albert a jezírko.
S pozdravem, Jana Drápalová


Otázka: 12.09.2010

Dobrý den,

náš dům měl být nabídnut k prodeji v prvním pololetí roku 2010. Dosud se nic neděje a nikdo z městské části nás ještě nekontaktoval. Protože je dům v dosti dezolátním stavu, chtěla bych vědět, zda se byty budou či nebudou prodávat, nebo se konečně vlastník postará o rekonstrukci a zateplení.
Děkuji Nakládalová, Oblá 59, 634 00 Brno

Odpověď: 15.09. 2010

Dům Oblá 53-59 je zařazen v seznamu domů připravovaných  k privatizaci, aktuální harmonogram  je zveřejněn na webu města Brna. Prodej probíhá z úrovně města, městská část se pouze vyjadřuje k tomu, které pozemky se budou prodávat společně s domem (pod lodžiemi, okapové chodníky apod.). Toto stanovisko si od nás již bytový odbor Magistrátu vyžádal a bylo  v červnu odesláno. Z toho usuzuji, že příprava na privatizaci Vašeho domů probíhá. Konkrétní údaje o plánovaném termínu  nabídky na odkoupení domu Vám poskytnou na Bytovém odboru Magistrátu města Brna. Protože privatizace   se připravuje, jsou zatím také na domě plánovány pouze opravy, nikoli zateplení.
S pozdravem, Jana Drápalová 


Otázka: 01.09.2010

Vážená paní starostko,

zhruba před týdnem se v parku, nebo sportovně-rekreačním areálu KV II objevily tabule s projektovou dokumentací další výstavby sportovišť. Zajímalo by mě, a nejen mě, o jaký stupeň projektu se jedná, proč neodpovídá obsahu studie vyvěšené na těchto stránkách a proč nejsme my, obyvatelé o změně rozsahu informováni v časopise městské části? Můžete nám někde předložit výpočet kapacity návštěvnosti - jistě se v dokumentaci najde. Žili jsme v domění, že se bude jednat o zázemí již existujících spotrovních hřišť a ne o poschoďové monstrum! To se pro tento architektonický skvost nenajde vhodnější místo?A když už jsme u těch dotazů prosím ještě o jednu odpověď: kdy se konečně najde smysluplné využití pro objekt bývalé prodejny Albert, které je nám slibováno už třetí volební období?
Věřím, že si najdete čas na krátkou a uspokojující odpověď. Předem děkuji

Odpověď: 07.09. 2010

Záměr výstavby sportovně relaxačního centra podél ulice Chironovy je ve fázi dokumentace pro územní řízení. součástí centra v uspořádání od severu k jihu severu k jihu  tenisové kurty, budova s  posilovnou a fitness sály a na to navazuje hala s krytými kurty pro badminton.  Je pravda, že  od  projednávání objemové studie se záměr několikrát upravoval, hlavně proto, že v území vedou různé podzemní sítě, mezi které se investor musel trefit. V objemové studii  projektant nejprve počítal, že se všechny podzemní sítě přeloží, což se ukázalo jako neúměrně nákladné.

Budova s fitness náplní je dvoupatrová, což se domnívám, že  v sousedství s 12 patrovými panelovými domy není neúměrná výška. Plocha podél ulice Chironovy je skutečně jedinou a poslední plochou v Novém Lískovci, kde se  takovéto sportovní centrum dá postavit. Domnívám se, že vhodně doplňuje   veřejnosti bezplatně přístupná sportoviště jiným typem sportovišť, na vyšší úrovni (hlavně oblíbené kurty pro badminton). Sportovní centrum bude stavět privátní investor, který samozřejmě    své ekonomické propočty a představy o podobě architektury. Provozem centra by ale okolí nemělo být nijak rušeno. .Zázemí mohou využívat i návštěvníci  parku a stávajících sportovišť, občerstvení a WC bude přístupné od strany hříšť a nebude sloužit jenom pro návštěvníky centra. Městská část by vybavení  takového typu ze svého rozpočtu nikdy nebyla schopná financovat.  Celá dokumentace je k dispozici na ÚMČ k nahlédnutí.

Co se týče bývalé prodejny Albert, obec je vlastníkem  teprve od roku 2004, tedy druhé volební období. Když objekt  obec kupovala, věděli jsme , že to nebude úplně jednoduché. Přesto se podařilo najít investora, společnost Comsa international, který měl zájem objekt přestavět na  vícefunkční objekt a respektoval požadavky městské části která požadovala vybudování minimálně 30 parkovacích míst navíc pro okolní obyvatele a umístění pošty do objektu. S tímto investorem také v září 2009 schválilo město Brno smlouvu. Bohužel ale s nástupem krize společnost Comsa od záměru ustoupila z finančních důvodů. V současné době jednáme  s jiným zájemcem. Pokud se nepodaří ani toto jednání, má městská část tzv. Plán B, a to výstavba  jednoho patra  startovacích bytů pro mladé rodiny na stávající budově, tu opravit a přesunout sem poštu. Objekt by pak zůstal v majetku městské části. Nebyla by  parkovací místa navíc a taky by to městskou část něco stálo. Je to na dlouho a je kolem toho hodně práce, ale pořád lepší, než se dívat na Casino nebo  opravnu videoloterijních terminálů, což reálně hrozilo.
Pokud byste měl zájem o podrobnější informace, ráda vám je osobně poskytnu, Drápalová


Otázka: 30.07.2010

CyklostezkaPo návratu z dovolené jsem s nepříjemným překvapením zjistil, že se na ulici Petra Křivky buduje cyklostezka. Proto se ptám:
1) Jak je možné, že na sídlišti, které celou svou existenci trpí nedostatkem parkovacích míst, se poslední vhodné místo promrhá ve prospěch sezonní zábavy omezeného okruhu lidí?
2) Kdo o tuto cyklostezku požádal nebo její zhotovení navrhnul, a kdo ho schválil?
3) Kolik stálo vybroušení původního značení a vytvoření nového, a proč tyto peníze nebyly raději použity na opravu povrchu chodníků a silnic?
4) Méte přehled, kolik po ulici PK denně projede aut a cyklistů? Uveďte prosím tato čísla, nejlépe rozdělená podle ročních období, pracovních dnů a víkendů.
5) Máte přehled, kolik je na sídlišti registrováno vozidel, a kolik se jich zde skutečně nachází? Napište, prosím, ttato čísla.
6) Víte a můžete nám sdělit, kolik je na sídlišti cyklistů, a kolik jich hodlá novou cyklostezku denně a ročně využívat?
Prosím neodpovídejte, že to či ono není ve Vaší kompetenci. Pro mne jste jedna z hlav mnohohlavého neužitečného draka zvaného Stát, který utrácí zbytečně i v době vysokého státního dluhu další peníze z našich kapes. Věřím, že odpovědi na uvedené otázky zajímají i ostatní motoristy a možná i nemotoristy, takže očekávám úplné a vyčerpávající odpovědi, za které předem děkuji.
Tomáš Nehybka.

Odpověď: 06.09. 2010

Vážený pane,
omlouvám se za opožděnou odpověď, na podobný dotaz ohledně cyklopruhů jsem odpovídala a přehlédla jsem ten Váš. Vymlouvat se rozhodně nehodlám, ale cyklopruh na Petra Křivky jsme měli ve volebním programu Tři oříšky pro Lískovec již v roce 2006. Takže se nebudu vymlouvat na to, že peníze na to schválilo zastupitelstvo města Brna, projekt objednal odbor dopravy a realizovaly to Brněnské komunikace. Jsem velmi ráda, že se město Brno inspirovalo v jiných moderních evropských velkoměstech a kromě stavění drahých cyklostezek, které stejně užívají hlavně bruslaři inlajnisti, začalo dělat něco pro ty, co kolo používají pravidelně pro cesty do práce. Protože každé moderní evropské město by mělo vytvářet podmínky pro bezpečný provoz všech účastníků dopravy, kterými jsou i cyklisté. Vyznačení cyklopruhů a cyklopiktogramů je ten nejefektivnější a nejlepší způsob, jak to udělat. Navíc na ulici Petra Křivky již další parkovací místa vytvořit nelze, protože šikmé parkování se tam zřídit určitě nedá. Existence nebo neexistence cyklopruhů s tím nemá opravdu nic společného. Názory dopravních odborníků najdete i v oskenovaném článku z Rovnosti na našem webu.
S pozdravem, Drápalová.


Otázka: 05.09.2010

Lesopark

Paní starostko, dnes jsem celkem náhodou zjistil, že už probíhají práce na obnově lesoparku nad Raisovou ulicí! Což mě příjemně překvapilo, protože jsem tento projekt dosud považoval za hodně výhledovou záležitost. Myslím, že je to dobrý nápad a fandím mu!
Jiří Janeček.

Odpověď: 06.09. 2010

O přípravě projektu obnovy lesoparku jsme se snažili pravidelně informovat ve zpravodaji městské části, ale jak vidím, nikdy není informací dost. V současné době je dokončována první etapa, to je obnova zeleně a úprava cestiček. Na tuto etapu se podařilo získat dotace z Operačního programu životního prostředí. Naváže druhá etapa, základní mobiliář a informační systém, na to se nám rovněž podařilo získat evropské peníze zapojením do mazinárodního projektu UrbSpace. Poslední etapa, která by měla obsahovat i rozhlednu zatím peníze zajištěny nemá, to bude úkol pro nové vedení radnice po volbách. To je zatím to nejlepší, že městskou část to téměř nic nestálo, pouze náklady na první studie a většinu nákladů na přípravu a realizaci se podařilo zajistit zvnějších zdrojů.
I já jsem ráda, že se zase trochu zlepší rekreační a vycházkové zázemí pro naše obyvatele.
S pozdravem, Drápalová


Otázka: 05.09.2010

Mlékomat a vandalismus.
Dobrýden paní starostko,
předem chci poděkovat za mlekomat. Považuji to za skvělý pocin vedeni městské části, hojně ho využívám.
Umístění dvou kravek jako upoutávky je také dobrý nápad, ale sama jistě víte, že kravičky jsou častým cílem vandalismu. Vzhledem k tomu, že bydlíme naproti, jsme častými svědky toho, jak skupinky rozjařené mládeže v noci za výrazného halekání umísťují menší kravku na silnici. Několikrát byla volaná hlídka MP (buď my nebo nekdo bystřejší), reagují rychle, ale vandalové utečou. Čekám td pouze na to, kdy do kravky v plné rychlsti (?!50 km/hod?!), kterou v noci malokdo dodržuje, najede auto.
Rozhodně bych doporučila upevnit kravky, zejména tu menší (lehčí), do země, např. železnými vruty anebo naistalovat na mlékomat kameru, která tam není, příp. s napojením na MP.

Budu velmi potěšena, pokud bude městská část tento problém řešit.
Děkuji, pěkný den
Durcová.

Odpověď: 06.09. 2010

Děkuji Vám za podněty, kterými se určitě budeme zabývat. Upevnit telátko by snad neměl být problém, to se pokusíme zařídit co nejdříve. Co se týče kamery na mlékomatu, je problém, že sama kamera bez připojení na pult městské policie nic nevyřeší. Budeme hledat řešení zda by nešla využít kamera, která se bude instalovat na domě koniklecová 5, Děkuji, že pomáháte mlékomat hlídat, právě o to, že bude předmětem zájmu vandalů jsme se obávalinejvíce.
S pozdravem, Drápalová.


Otázka: 29.08.2010

Dobrý den. Ráda bych se zeptala na komunikaci vedoucí kolem přírodní rezervace na Kamenném vrchu. Minulý týden se spravovala silnice vedoucí ze starých Kohoutovic kolem hotelu Myslivna. Na můj dotaz ÚMČ Kohoutovice sdělilo, že komunikace kolem červeného plotu ohraničujícího přírodní rerezvaci je ve správě Nového Lískovce nikoliv Kohoutovic ( myslím, že ta ulice se jsmenuje Travní). Ráda bych se zeptala, proč se neopraví i tato komunikace.  Obrovské díry brání nejen chodcům s kočárky, ale především cyklistům ( hlavně těm nejmenším), aby projeli kolem obory bez úrazu. Proč, když se spravovala hlavní silnice, nemohla být spravena i tato komunikace? Plánuje se alespoň oprava nejhoršího stavu, když ne celé komunikace. Dále bych se ráda zeptala, jeslti by nemohly být v rezervaci či u vchodů do přírodní rezervace umístěny odpadkové koše. Předpokládám, že alespoň část lidí by nehodila odpadky na zem, ale do košů, pokud by tam byly. Děkuji za odpověď. Tesáčková

Odpověď: 31.08.2010

Komunikace tzv. Travní je účelová komunikace (lesní cesta), která je ve správě "Lesů města Brna, a.s.". Zabezpečení opravy je proto v jejich kompetenci. Opravu komunikace jsme po společnosti lesy města Brna  požadovali a vedení společnosti přislíbilo zařazení do plánu oprav ještě v letošním roce. 

Celá rezervace je ve správě Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje péči o ni. Odpadkové koše jsou umístěny na okraji sídliště, není ve finančních možnostech městské části rozmisťovat koše kolem rezervace. Když jsem já byla malá, rodiče mne učili, že v přírodě se nikdy nic neodhazuje a vše jsme si z výletu donesli zase zpátky do civilizace. Když někdo v přírodní rezervaci je schopen něco hodit na zem, pochybuji, že by se obtěžoval pár metrů k odpadkovému koši. Asi bychom se měli zaměřit na výchovu a prevencis pozdravem, Drápalová


Otázka: 26.08.2010

Dobrý den Paní starostko.
Chtěla jsem se pouze zeptat, zda je pravda, ře v Novém Lískovci se má uskutečnit výstavba nových obecních bytů.
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Dvořáková M.

Odpověď: 27.08.2010

Výstavba nových obecních nájemních bytů je možná pouze na ulici Petra Křivky, kde je do budoucna plánován jeden čtyřpodlažní dům s pečovatelskou službou a jeden dům s byty pro mladé rodiny. Kdy se tyto byty budou stavět vám bohužel nedokážu říct, protože investorem bude města Brno, a ne městská část.
S pozdravem Drápalová.


Otázka: 23.07.2010

už před týdnem jsem se ptal, kdy budou vyplaceny přeplatky z vyučtování služeb za rok 2009. Nejen že nemáme peníze, ale nedostal jsem ani odpověď od paní starostky. Zřejmě odpovídá jen na dotazy, které ji vyhovují. Tak tu rubriku zruště, je k ničemu.

Odpověď: 26.07.2010

Vyplácení bylo zahájeno  ihned po dořešení všech reklamací již před dvěma týdny. Rubrika dotazy starostce není nejlepší způsob, jak se na  tuto otázku zeptat, kdybyste kontaktoval bytové oddělení  Úřadu městské části, dozvěděl byste se konkrétní odpověď okamžitě.

S pozdravem, Drápalová


Otázka: 20.07.2010

Paní starostko,chtěla bych Vás požádat o intervenci ( policie,městksá policie) ohledně rušení nočního klidu. Bydlím Oblá 79 a letos je situace opravdu kritická. Na plácku u pískoviště se DENNĚ shromažďuje parta hlučných chuligánů,kteří nejenže křičí,pokřikují sprosťárny na kolemjdoucí a ruší noční klid do ranních hodin,ale také znečišťují pískoviště,lavičky a chodník vajgly,alkoholem a rozbitými lahvemi.Několikrát jsme našli i výkaly u vchodových dveří. V podstatě nejhorší je ale každonoční hluk,nevyspali jsme se už několik týdnů a při současných teplotách nelze ani zavřít okno.Jako občané jsme vyčerpali všechny možnosti-na snahy o napomenutí jsou reakcí výsměch a sprostá slova,na pár výjezdů městské policie chvilkové ztišení a poté řev o to větší....Prosím o řešení situace i z Vaší strany,např. pokutování výtržníků a důslednější obchůzky strážníků,ti většinou mládež pouze upozorní,což je smaozřejmě bez efektu,a připadá mi hrozné,aby celé léto jedna parta mladistvých neřádů terorizovala část sídliště. Pokud jde udržet klid a pořádek v jiných městských částech,mělo by to být možné i u nás. Zkuste se někdy večer kolem našeho domu projít a uvidíte sama...S pozdravem J.B.

Odpověď: 26.07.2010

Vážená paní, tento jev se bohužel každoročně v teplých nocích opakuje a těch míst, kde se podobné věci dějí je v Lískovci několik. Děkujeme ale za upozornění, budeme urgovat městkou policii, aby tyto věci důsledně řešili, protože podle nově schválené vyhlášky se nesmí na dětských hřištích ani kouřit, ani požívat alkohol, takže policie teď má nový nástroj, jak proti těmto partám na lavičkách u dětských hřišť zasahovat.Jana Drápalová


Otázka: 14.07.2010

V první polovině tohoto roku měly být nabídnuty nájemníkům byty k odkoupení do osobního vlastnictví. Jedná se o Svážnou 10 - 16. Polovina roku je za námi a zatím se nic neděje. Můžete mi, a určitě to bude zajímat i další spolubydlící, odpovědět, kdy se začne něco dít? Předem děkuji.

Odpověď: 16.07.2010

Prodej řeší bytový odbor Magistrátu města Brna, podle informace z Bytového odboru MMB by měl podle aktuálního harmonogramu dům Svážná 10-16 být nabídnut nájemníkům začátkem roku 2011. Městská část se ale do doby privatizace hodlá o dům starat, v letošním roce budou vyměněny stoupačky a modernizovány výtahy, budou prováděny i další menší opravy. Po privatizaci bude mít nový vlastník nárok na slevu 40% z kupní ceny na zateplení, výměny balkonů okna a podobně.

Domů je z úrovně města Brna prodáváno docela   hodně, většina z nich byla zařazena na seznam již v roce 2002 a teprve nyní se privatizují. Žádost ze Svážné byla podána  v roce 2007.

Drápalová


Otázka: 26.05.2010

Byty-prodej do osobního vlastnictví.

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jestli do budoucna uvažujete o odprodeji bytů do osobního vlastnictví na ulici Kamínky 19.V roce 2006 zde proběhla regenerace bytů.Děkuji a přeji hezký zbytek dne.Bulínová Jana.

Odpověď: 26.05.2010

Dům Kamínky 17,19 není zařazen v celoměstském seznamu domů určených k privatizaci, naše městská část o privatizaci tohoto domu neuvažuje. S pozdravem, Drápalová


Otázka: 05.05.2010

Zdravím p.starostko, proč prosím p.Stejskal parkuje v zákazu zastavení u pošty i přes to, že na parkovišti je volných minimálně deset míst.

Městská policie každému vysvětluje, že se tam nesmí stát kvůli otáčení vozidel české pošty.Chci tedy vědět zda má povolení pouze p.Stejskal (a nikdo jiný) - což by se dalo pochopit, protože jinak byste si zaplnili prostor u pošty VY SAMI - NA VLASTNÍ POVOLENÍ a pokud ne chci tedy vědět jaký je skutečný důvod pro postavení značky zákaz zastavení u již zmíněné pošty???Na druhé straně mi stačí vysletlit situaci pouze tak že:p.Stejskal je tak důležitý a vytížený politik, že nad těmito přízemními věcmi (jako je být normálním občanem jako my všichni a snažit se zaparkovat normálně pokud to je možné) nemá čas pro řešení jiných naléhavých otázek (jako je například futsal, nebo přiklepnutí dotací sdružení o kterém bylo již před dvěmi léty jasno, že není schopno bez darovaných peněz udělat nic).díky za jasnou (nikoliv politicky vyhýbavou) odpověďs pozdravem Ing.Kucka Miloslav

Odpověď: 10.05.2010

Pan Stejskal je člen Rady městské části, kteří mají po dobu výkonu své funkce (jednání Rady, komisí apod.) oprávnění parkovat na místech vyhrazených pro ÚMČ. Parkuje tam tedy jen tehdy, když má  na radnici nějaké jednání. Hlavní důvod pro umístění zákazu  parkování u pošty je ten, že vozidla pošty přijíždí velmi brzo ráno a potřebují se na konci parkoviště otočit. Radní na místech vyhrazených pro poštu a úřad parkují pouze v době jednání, takže ke kolizím s provozem pošty nedochází. Hlavním důvodem pro vyznačení parkovacích míst není  parkování úředníků a zastupitelů, ale nutnost zajistit bezproblémový provoz pošty. Věřím, že situace se zlepší po dokončení objektu hromadných garáží u ulice Jihlavská, kde vznikne 200 garáží a část vozidel se do nich přesune.

S pozdravem, Drápalová


Otázka: 28.02.2010

Privatizace domu Svážná 3. Dobrý den, paní starostko, psala jsem vám nedávno, ale odpovědi jsem se nedočkala, tak je možné, že vám  předešlý dotaz nedorazil, proto to zkouším znovu. Chtěla bych se zeptat, jestli bude v nejbližší době privatizován dům Svážná 3, nebo bude rekonstruován a byty ponechány jako obecní? Díky za odpověď. Nováková

Odpověď: 10.03.2010

Dům Svážná 3 bude ještě v letošním roce rekonstruován, protože městská část ji rekonstrukci zahájila (výměnou oken) a pokud by ji nedokončila, musel ba vrátit dotaci městu Brno. Žádost o privatizaci nájemníků domu Svážná 3 byla projednávána jak v zastupitelstvu Městské části, které ji doporučilo zastupitelstvu města Brna schválit. V tom případě by kupující nedostali zpět 40% kupní ceny jako refundaci na opravy domu, protože by kupovali již rekonstruovaný dům. Ostatní slevy by zůstaly (50% z obvyklé ceny a 20% při platbě předem). Zastupitelstvo města Brna rozhodovalo o žádosti nájemníků v únoru letošního roku, ale přeřazení domu Svážná 3 do seznamu domů k  privatizaci neschválilo, takže zatím je zařazen do seznamu domů, které privatizovány nebudou.S pozdravem, Drápalová


Otázka: 21.02.2010

dobry den  omlouvam se vam ze obtezuji ale je to pro mne  moc dulezite .  podanou zadost o byt a chtela jsem se zeptat zda se da zjistit  kolikata jsem v poradi o byt  a jestli sa da nekde zjistit  napr. v liskacku  kolik se dalo bytu  za mesic  popripade  jestli mi muzete napsat kolikata jsem v poradniku dekuji moc  omlouvam se jeste jednou ale je to pro mne dulezite v kvetnu  mam rodi jiz druhe dite a bohuzel   je muj tata po infarktu a miminko  mu muze pritizit   uz tak je na tom spatne a porad  me zene k tomu abych se vam zeptala zda mi to muzete zjistit  jeste jednou se omlouvam a dekuji predem za vasi jakoukoliv odpoved denisa kudlíkova svazna 5

Odpověď: 22.02.2010

Vážená paní, o tom, kolik Vám bylo přiděleno bodů a kolikátá jste v pořadí o byt se můžete informovat  u bytové referenty paní Džamové na ÚMČ Nový Lískovec. S počty přidělovaných bytů je to složitější, přidělujeme pouze byty, které uvolní předchozí nájemník, takže dopředu nevíme, kolik bytů budeme  v kterém roce přidělovat. Ročně se jedná tak o 5-10 bytů. S pozdravem, Drápalová


Otázka: 22.12.2009

Paní starostko, můžete mi objasnit důvod pokácení vzrostlé 30ti leté borovice na ulici Svážná? Dovolím si tvrdit že to byl jeden z nejhezčích stromů v obci, nikomu nepřekážel (v pohodě pod ním parkovala dvě auta), kdykoliv jsem se podívala z okna měla jsem z něj radost. Jsem ráda, že jsem se z N. Lískovce odstěhovala, protože pohled na prázdné místo by mi srdce utrhlo.
Hana Krajčovičová.

Odpověď: 4.12.2010

Jednalo se borovice, která rostla ve skupině s dalšími borovicemi a byla vykácena právě proto, aby ostatní stromy mohly dále růst. Vybrána byla právě tato borovice, jelikož jak píšete, roztla v místě, kde parkují auta a tím byly poškozeny kořeny. Navíc se budou v příštím roce parkovací plochy upravovat a zpevňovat.
S pozdravem Jana Drápalová.

děkuji.
Dobrý den


Otázka: 17.11.2011

Otázka: 17.11.2011 Otázka: 26.11.2011
Otázka:  22.04.2014
Otázka: 19.05.2014
Úřední deska Informace povinně zveřejňované....
 
Aktuality Informace o aktuálním dění v městské části, pozvánky apod....
 více >>
Family Point - místo pro rodinuKrizport

 


 více >>